Nástavba osobních vozů

Osobní vůz je vůz osobní dopravy, určený k přepravě osob se sedadly, která nelze upravit k jiným účelům než sezení. Podle půdorysného uspořádání můžeme osobní vozy rozdělit na vozy velkoprostorového a oddílového uspořádání.

Oddílové uspořádání

Ve voze oddílového uspořádání jsou obvykle dvě příčné řady proti sobě orientovaných sedadel uzavřeny do samostatných oddílů (říká se jim též kupé podle francouzského coupé - rozděluje). Chodba je v oddílových vozech většinou postranní. Na voze oddílového uspořádání na obrázku dole jsou popsány jednotlivé prostory půdorysu vozu.

půdorys vozu

Půdorys osobních vozů je možné prostorově rozdělit na několik základních částí:

Představek U vozů s nástupními dveřmi u čelních stěn vozu je představek prostor mezi čelní stěnou a oddíly pro cestující. Součástí představku jsou obvykle nástupní prostory, umývárny a WC. Na představku lze ještě najít kolo ruční brzdy, velký odpadkový koš a elektrickou rozvodnou skříň, ze které je možno spouštět osvětlení a vytápění vozu.
Oddíly pro cestující Jsou prostory určené k pobytu cestujících, vybavené sedadly, prostory pro umístění příručních zavazadel, stolky a dalším zařízením.
Chodba Na obrázku nahoře je vůz oddílového uspořádání, kde je používána boční chodba, u velkoprostorového uspořádání bývá chodba uprostřed mezi sedadly, posunutá podle uspořádání sedadel.

Součástí skříně vozu jsou :

Nástupní dveře Mohou být otočné, skládací, nebo posuvné
Přechod mezi vozy Historii mezivozových přechodů je věnován samostatný článek v oddílu Technika
Boční okna Konstrukce bočních oken závisí na jejich umístění (oddíl pro cestující, představek, WC) a vybavení vozu (klimatizace).
Označení stran vozu Při popisu umístění částí vozu je nutné znát stranu, na které je umístěno kolo ruční brzdy. Strana s ruční brzdou se označuje A a protilehlá B. Pokud se díváte ze strany A čelními dveřmi ven z vozu, potom po levé ruce máte levou a po po pravé pravou stranu vozu. Nápravy vozu jsou číslovány od strany A postupně 1 až 4.

Velkoprostorové uspořádání

Velkoprostorové uspořádání vozu člení obvykle prostor pro cestující na dva velké oddíly, oddělené příčkami s průchozími dveřmi, s uspořádáním sedadel 2+2 na každé straně chodby. Čtveřice sedadel tvoří takzvané fiktivní oddíly, jejichž celkový počet se projeví ve dvanáctimístném čísle vozu a to na jeho šesté pozici.

velkoprostorový vůz

Jiné uspořádání sedadel, například 2+1, nebo 3+1 posune chodbu mezi sedadly směrem od osy vozu. Existují i zvláštní uspořádání sedadel ve velkoprostorovém voze, jako třeba u vozu Bpee.

Jedná-li se v konkrétním případě o vůz s chodbou uprostřed lze vyčíst z řady vozu a to z označení technického provedení vozu malými písmeny. Chodba uprostřed vozu se značí malými písmeny p a t.

Kombinace

Některé vozy kombinují oddílové a velkoprostorové uspořádání, popřípadě používají oddíly neobvyklých rozměrů, například vozy řad Beer a Bee

vozy Bee a Beer

Příslušenství vnějšku skříně

Boky a čela vozové skříně jsou vybaveny drobnými zařízeními, nezbytnými pro provoz vozu, jako jsou madla nástupních dveří, skoby pro směrové tabule, držáky pořadových čísel, sklopné držáky návěstních znaků.


vagony. cz / vagóny / nástavba / osobní vůz

Valid HTML 4.0 Transitional