Naftové vytápění osobních vozů

Zdrojem tepla naftového vytápění je naftový agregát umístěný ve skříni pod podlahou vozu (obr. 2), ze kterého je vyrobené teplo přenášeno do interiéru pomocí topného média a dále rozváděno do vytápěných prostor. Princip ohřevu topného média (vzduch, voda) je podobný, spuštění a funkci topného agregátu si popíšeme na schématu teplovzdušného agregátu TA 10 (vozy Btax) na obr. 1:

Po přepnutí přepínače vytápění, umístěného v rozvodné skříni, do polohy topení je sepnuto žhavení, kdy je přivedeno napětí na spirálu žhavící svíčky umístěné v prostoru spalovací komory A. Po cca 40 sekundách časový spínač přivede napětí na svorky elektromotoru 1, který roztočí ventilátor vytápěcího vzduchu 4 a radiální kompresor 5, který vhání otvorem sání C venkovní vzduch do spalovací komory A. Zde je mechanicky pomocí rotující misky upevněné na hřídeli společně s kompresorem 5 rozprášena topná nafta, která se teplem z žhavící svíčky vznítí (nucené zapálení směsi).
vytápěcí agregát Ta 10
obr.1: naftový teplovzdušný vytápěcí agregát TA 10

V prostoru výfuku D je umístěn hlídač plamene, termostat který po překročení nastavené teploty (cca 140°C) odpojí napětí z žhavící svíčky a směs nafty se vzduchem vytvořená ve spalovací komoře dál hoří samovolně. Dojde-li, například z důvodu výpadku dodávky paliva, ke zhasnutí plamene, spustí hlídač plamene žhavení. Nedojde-li v nastaveném časovém limitu (cca 2 minuty) po spuštění agregátu nebo po zhasnutí plamene k zapálení směsi, dojde k vypnutí topného agregátu a signalizaci poruchového stavu.

Směs nafty se vzduchem hoří samovolně, horké spaliny procházejí výměníkem s dvojitým pláštěm B protisměrně vůči proudu ohřívaného vzduchu do výfuku D, což zkvalitňuje přenos tepla. Venkovní vzduch E nasávaný ventilátorem 4, prochází přes filtry 3 do výměníku B. Ohřátý vzduch F je skrz podlahu vozu veden do interiéru a pomocí kanalů s průduchy rozveden do vytápěných prostor.

Teplovodní systém

Oběh nemrznoucí směsi teplovodního systému (obr. 2) zajišťuje čepadlo 11. Agergát musí mít ochranu proti přehřátí topného média, kterou u teplovzdušného agregátu zajišťuje jeden termostat nastavený na cca 170°C. U teplovodního systému hlídá termostat 9 teplotu nastavenou na cca 85°C. Při úniku nemrznoucí směsi z topného okruhu, kdy by byl termostat 9 jako ochranný prvek neúčinný, je motor agregátu 5 po přehřátí pláště agregátu odpojen tavnou pojistkou 10.

Popis k obrázku 2: provoz agregátu zajišťuje elektromotor 5, na jehož hřídeli je upevněno palivové čerpadlo, radiální kompresor a miska k rozprášení paliva, umístěné v hlavě 4. Čerpadlo nasává naftu z
vytápěcí agregát VA 20
obr.2: naftový teplovodní vytápěcí agregát VA 20
palivové nádrže 1 přes sítko 2 potrubím 3 do spalovací komory (palivo je rozprašováno v místech žhavící svíčky 7), kde se palivo mísí se vzduchem, který kopresor nasává potrubím sání 6. Samovolné hoření je kontrolováno hlídačem plamene 8.

vagony. cz / vagóny / vytápění / naftové