Vozy v čele vlaku

Řídící vůz je kolejové vozidlo bez vlastního pohonu vybavené zařízením určeným k dálkovému ovládání hnacích vozidel. Článek pojednává o dvou typech řídících vozů vzniklých rekonstrukcemi osobních vozů, které byly realizovány firmou Pars nova a.s. se sídlem v Šumperku . Jedná se o vůz Bfbrdtn (a obdobný vůz ABfbrdtn) vzniklý rekonstrukcí poštovního vozu Postw a o vůz Bfhpvee - původně Bdt279.
řídící vůz Bfhpvee
obr.1: řídící vůz Bfhpvee

Nejprve si rozklíčujme a porovnejme těžko zapamatovatelná označení zkratek technických vlastností obou řídících vozů:

ABosobní vůz se sedadly první a druhé třídyBosobní vůz se sedadly druhé třídy
fvozidlo vybavené kabinou strojvedoucího
bosobní vůz vybavený pro převoz zdravotně postižených cestujícíchhosobní vůz vybavený pro převoz zdravotně postižených cestujících
rzvláštní výbava--
dvozidlo vybavené pro přepravu jízdních kolposobní vůz se sedadly se střední uličkou
tosobní vůz se sedadly se střední uličkouvvozidlo vybavené pro přepravu jízdních kol
npro motorovou trakci, bez průběžného el. kabelueevozidlo vybavené centrálním napájecím zdrojem
řídící vůz ABfbrdtn
obr.2: řídící vůz ABfbrdtn

Úprava skříní vozu

Skříně původních vozů byly při výrobě obou typů řídících vozů zcela zbaveny původního nátěru otryskáním, byla opravena poškozená místa a upraveny výřezy pro nově uspořádaná okna a dveře. Na spodku vozu byly přivařeny konzoly pro nově dosazená zařízení. Na skříň vozu Bfhpvee bylo nalepeno laminátové čelo na straně stanoviště strojvedoucího. U vozu Bfbrdtn (ABfbrdtn) je nové čelo stanoviště strojvedoucího vyrobeno z ocelových profilů, na které je přivařen vnější plášť z plechu tloušťky 2 mm. Po kompletaci byly skříě obou typů vozů opatřeny antivibračním a tlumícím nátěrem a bylo provedeno přelakování vnějšího povrchu skříně polyuretanovým lakem.

Dispozice

U obou typů řídících vozů je za kabinou strojvedoucího (obr. 3 a 4 poz. 1) zavazadlový oddíl 2 se sklopnými sedadly a věšáky na jízdní kola ve kterém se nachází i buňka WC. Na zavazadlový oddíl přímo bez přepážek navazuje přední velký nástupní prostor 3 s dvojkřídlými nástupními dveřmi, a prosklenými posuvnými elektricky ovládanými dveřmi do oddílu druhé třídy 4. Za oddílem druhé třídy následuje zadní malý nástupní prostor s jednokřídlými nástupními dveřmi, otočnými dveřmi do oddílu 2. třídy a dvoukřídlými čelními dveřmi vozu pro přechod do sousedního vozu.

dispozice vozu Bfhpvee

obr.3: dispozice vozu Bfhpvee

dispozice vozu

obr.4: dispozice vozu Bfbrdtn

Řídící vůz Bfhpvee „Sysel“

Čtyřnápravový řídící vůz druhé třídy s oddílem
proč sysel?
obr.5: proč sysel?
pro přepravu jízdních kol, kočárků a objemných ručních zavazadel určený pro dálkové řízení neobsazených lokomotiv po sběrnici TCN maximální rychlostí 140 km/h vznikl rekonstrukcí čtyřnápravového osobního vozu řady Bdt279. Z původního vozu je zachována délka přes nárazníky 24 500 mm a vzdálenost středů otočných čepů podvozků 17 200 mm. Vzrostla hmotnost vozidla z původních 38 000 kg na 41 100 kg Vůz je vybaven klimatizační jednotkou, která zajišťuje vytápění, větrání nebo chlazení prostoru pro cestující v závislosti na venkovní teplotě a nastavení teploty uvnitř vozu. Stanoviště strojvedoucího je klimatizováno samostatným zařízením. Že je přezdívka „Sysel“ přiléhavá, je dobře patrné při pohledu na obrázek 5.

Spřahovací zařízení

Ke spřahováni se sousedním vozidlem slouží neprůběžné táhlo normální stavby podle UIC s pevností šroubovky 850 kN a trubkové nárazníky s prstencovou pružinou. K maximálnímu stlačení nárazníků dojde při vyvinutí síly 320 kN. Na každém čele vozu nalezneme dvě spojky napájecího, dvě spojky hlavního potrubí, jednu topnou spojku VSET 8 ve slepé zásuvce a jednu provozní zásuvku VSET 8. Zadní čelo (s přechodovým můstkem) je vybaveno 18-pólovou zásuvkou a kabelem s vidlicí dálkového ovládání UIC. Na předním čele vozu je kromě 18-pólové zásuvky UIC ještě 22-pólová zásuvka UIC.

Podvozky

Původní vozy Bdt279 byly opatřeny podvozky GP 200 typ 8-822.1 a 8-822.2, které jsou nově pro potřeby řídícího vozu doplněny nápravovými uzemňovači FROST, dále byly dosazeny pružiny svislého vypružení se změněnými charakteristikami, hydraulické tlumiče prvotního vypružení a nové konzoly pro upevnění vodících pasů dvojkolí.
podvozek GP 200 typ 8-822.3
obr.6: podvozek GP 200 typ 8-822.3
Na podvozku, pod stanovištěm strojvedoucího byly provedeny úpravy související s jeho provozováním v čele vlaku: bylo dosazeno čidlo rychloměru, trysky mazání okolků a zábrany před prvním dvojkolím. Upravené podvozky GP 200 byly označeny jako typ 8-822.2 a 8-822.3 (pod stanovištěm strojvedoucího, obr. 6).

Brzda

Vůz je vybaven pneumatickou samočinnou kotoučovou brzdou soustavy DAKO-PR, kterou lze ze stanoviště strojvedoucího ovládat změnou tlaku v hlavním potrubí pomocí brzdiče DAKO BSE (brzdič je elektronicky ovládán pákou kontroléru). Ze stanoviště strojvedoucího lze obsluhovat přímočinnou brzdu, střadačovou brzdu a přemostit cestujícími aktivovanou záchrannou brzdu typu PZ4.

Čtyři nově dosazené brzdové jednotky kotoučové brzdy (čtyři na každém podvozku) brzdí na větším průměru kotoučů - 610 mm místo původních 590 mm, brzdící jednotky na podvozku pod stanovištěm strojvedoucího jsou doplněny o zařízení střadačové brzdy. Nastavení režimu samočinné brzdy osobní - rychlík je provedeno přídavným ventilem DAKO D 1-2 ovládaným přestavovačem pod podélníkem vozu (obr. 7 žlutá páka vlevo). Detekci smyku dvojkolí při brzdění zajišťují generátory protismyku DAKO FE 1.4, umístěné na jednom čele každé nápravy (patrné na obr. 6).
přestavovače a ukazatele stavu brzdy Bfhpvee
obr.7: přestavovače a ukazatele stavu brzdy

Zatažením za rukojeť jedné ze čtyř záklopek záchranné brzdy systému DAKO PZ4, umístěných v prostorech pro cestující, je aktivován vypoučtěcí ventil, umístěný ve vzduchovém rozvaděči na stanovišti strojvedoucího, který vypustí tlak z hlavního potrubí a zavede tak rychločinné brzdění.

Střadačová parkovací brzda slouží k zabrzdění odstaveného vozu obdobně jako ruční brzda. Střadačová brzda, spřažená s brzdovým válcem brzdové jednotky, tlačí pomocí svých pružin na převodovou páku a přitlačuje tak brzdové destičky na kotouče. Stlačený vzduch z nápájecího potrubí, přivedený na píst střadače po stisknutí tlačítka na stanovišti strojvedoucího, přemůže sílu pružiny a odbrzdí střadačovou brzdu. Při odstavení vozidla strojvedoucí stisknutím tlačítka vypustí stlačený vzduch z tlakového válce střadače a brzda je zabrzděna. Střadačovou brzdu lze nouzově odbrzdit pomocí ručních táhel (obr. 6 - červené rukojeti vpravo od kolébky), umístěných v podvozku, spojených s jednotkou střadače pomocí bowdenů. Vně vozu je stav zabrzdění střadačové brzdy signalizován na pravém okénku ukazatele stavu zabrzdění tlakové brzdy (na obr. 7 zelený terč - odbrzděno), levé okénko signalizuje stav zabrzdění brzdového válce (obr. 7 čevený terč - zabrzděno).
nástupní dvoukřídlé dveře Bfhpvee
obr.8: dvoukřídlé nástupní dveře

Přechod mezi vozy a čelní dveře

Mezivozový přechod s pryžovými návalky a odpruženými přechodovými můstky podle UIC 561 je vybaven dvoukřídlými čelními dveřmi.

Křídla čelních dveří jsou lepené hliníkové konstrukce, osazené dvojitými izolačními skly, vyplněné voštinovým jádrem. Čelní dveře je možné otevřít pomocí otočného madla na jednom křídle, které dá signál řídící jednotce pomocí mikrospínače. Řídící jednotka spustí pohon dveří, tvořený elektromotorem s ozubeným řemenem. K zavření dojde automaticky s časovou prodlevou, je možné aktivivat současné otevření čelních dveří sousedního vozidla.

Nástupní dveře

Dvoukřídlé dveře předního nástupního prostoru s výsuvnou stupačkou i jednokřídlé nástupní dveře zadního nástupního prostoru se sklopnou stupačkou jsou předsuvné, ovládané vnitřními a vnějšími prosvětlenými tlačítky, poháněné elektromotorem.

Křídla nástupních dveří jsou lepené hliníkové konstrukce, zasklené dvojitými izolačními výplněmi. Přední hrany křídel jsou opatřeny mohutnými pryžovými profily. Pro otevírání a zavírání dveří v nouzovém režimu jsou do vnitřních i vnějších krycích plechů, mezi kterými je polyuretanová výplň, vlepeny misky pro ruční posouvání křídel.

Horní mechanismus vede křídlo dveří ve vodorovné i svislé poloze při předsunutí před bočnici vozu a jeho následném odsunutí z otvoru dveří, spodní mechanismus brání vyklopení spodní části křídla z roviny bočnice vozu. Křídla dveří jsou poháněna elektromotorem pomocí ozubeného řemenu.

Zajištění nástupních dveří v zavřené poloze je tvořeno elektromagnetickým zámkovým mechanismem, který lze odjistit rovněž vnější nebo vnitřní pákou nouzového ovládání. Dveře je možné uzamknout zevnitř i zvenčí čtyřhranným klíčem a zvenčí navíc dozickým klíčem.

Dálkové zavírání dveří soupravy, propojené 18-pólovým kabelem, je ovládáno buď strojvedoucím, který po zastavení odblokuje dveře pouze na jedné straně soupravy, nebo vlakovým personálem, který dveře soupravy uzavře pomocí čtyřhranného klíče. V režimu místního ovládání nástupních dveří vlakovým personálem jsou nástupní dveře po uzavření zablokovány při překročení rychlosti 5 km/h a odblokovány při poklesu rychlosti pod 5 km/h. Odjištění dveří strojvedoucím je signalizováno prosvětlení ovládacího tlačítka a akustickým signálem. Po odjištění lze dveře vnějšími a vnitřními tlačítky dle potřeby zavírat a otevírat. Proti přivření je cestující chráněn optickou závorou a ochrannou lištou v profilu hrany dveří.

Okna

Boční okna v oddílu druhé třídy a v zavazadlovém oddílu jsou pevná v rámu z hliníkové slitiny, zasklená bezpečnostními izolačními dvojskly, vnější sklo je tónované. V oddílu druhé třídy je v každé bočnici jedno z oken vybaveno výklopným křídlem pro nouzové větrání při výpadku klimatizace. Jedno okno s výklopným křídlem je i v zavazadlovém oddílu. Okna v oddílu druhé třídy jsou doplněna roletami, které je možné pomocí ovládacího madélka ručně stáhnout a aretovat v libovolné výšce. Zpět je roleta navinuta pomocí pružiny.

Interiér

Mezi předním nástupním prostorem a oddílem pro cestující jsou prosklené posuvné elektricky ovládané dveře vybavené ochranou proti přivření. Vstup na stanoviště strojvedoucího (obr. 10) a na zadní nástupní prostor z oddílu pro cestující je vybaven otočnými ručně ovládanými dveřmi.
fiktivní oddíl Bfhpvee
obr.9: fiktivní oddíl pro cestující

V oddílu druhé třídy jsou u příčky do předního nástupního prostoru instalovány příčně orientované sklopné sedačky pro umístění invalidních vozíků. Dále pokračuje oddíl druhé třídy s chodbou v ose se sedačkami v uspořádání 2 + 2. Sedačky proti sobě tvoří na každé straně chodby 6 fiktivních oddílů (or. 9) vybavených pevným stolkem, odpadkovým košem, příčnou zavazadlovou policí a zásuvkou 230 V pro PC. U příčky oddělující oddíl pro cestující od zadního nástupního prostoru jsou dva oddíly tvořené dvojicí za sebou orientovaných sedaček s podélně orientovanými zavazadlovými policemi. Stěny oddílu jsou obloženy laminátovými panely, pod okny v úrovni podlahy je veden kanál s výdechy teplovzdušného topení. Obložení stropu je nad okny zakončeno štěrbinou pro rolety, horní části obložení stropu jsou zakončeny dvěma kanály osvětlení s namontovanými podélně orientovanými zářivkovými svítidly. V ose stropu, mezi kanály osvětlení je kanál klimatizace s výdechy chladného vzduchu a vestavnými reproduktory vlakového rozhlasu.

Elektrická zařízení

Zásobování energií

Palubní síť vozu o jmenovitém napětí 24 V stejnosměrných je napájena z vozové bezúdržbové baterie, která je po připojení napětí z hnacího vozidla topnou spojkou VSET 8 dobíjena pomocí centrálního zdroje energie od firmy EVPÚ a.s. Dubnica nad Váhom. Řídící vůz je možné topnou spojkou napájet pomocí provozních napětí podle UIC 550 a UIC 626:

Palubní síť lze rovněž napájet z veřejné rozvodné sítě 3 x 400 V 50 Hz pomocí pětikolíkových zásuvek 32 ampér.

Informační systém pro cestjící

Venkovní informační systém je tvořen jednou elektronickou směrovou tabulí ve spodní části čelního skla a dvěma bočními elektronickými směrovými tabulemi. Uvnitř vozu jsou informace o jízdě vlaku cestujícím sdělovány pomocí tří informačních panelů a vlakového rozhlasu. Cestující mají k dispozici tlačítka pro zastavení na znamení. Slepeckou vysílačkou lze aktivovat opakování informací vlakového rozhlasu, nebo spustit vnější akustický maják, který osobu se zrakovým postižením navede ke dvoukřídlým nástupním dveřím a informuje ho o trase vlaku.

Protipožární zařízení

Vůz je vybaven několika požárními čidly, po jejichž ativaci je pomocí hlášení informován strojvedoucí a pro zamezení šíření kouře je automaticky odpojena klimatizace.

Vnější osvětlení

Čelo stanoviště strojvedoucího je vybaveno pozičními světly z LED diod s nastavitelnou intenzitou bílého světla (barvu spodních pozičních světel je možné přepínat červená/bílá) a halogenovými dálkovými světlomety. čelo s přechodovým můstkem je osazeno návěstními světly z LED diod s možností přepínání barvy červená/bílá.

Vnitřní osvětlení

Všechny prostory pro cestující jsou osvětleny přímým zářivkovým osvětlením, nouzové osvětlení je žárovkové. V každém fiktivním oddílu je přepínač osvětlení žárovkové/zářivkové, nástupní schůdky jsou osvětleny LED diodami.
víceúčelový oddíl Bfhpvee
obr.10: víceúčelový oddíl

Buňka WC

Buňka WC je konstruována pro použití osob na invalidním vozíku, výbavu tvoří stojan WC, umyvadlo, zrcadlo, odpadkový koš držák toaletního papíru, schránka na ručníky, dávkovač mýdla, věšák na oděv a přebalovací pult.

Do buňky WC je možno vstoupit obloukovými posuvnými dveřmi, ovládanými prostřednictvím elektrických tlačítek vně a uvnitř buňky. Pohon dveří je tvořen elektromotorem, jehož točivý moment je přenášen pomocí převodovky a ozubeného řemenu na vozík s upevněnými dveřmi. Stisknutím tlačítka zamykání uvnitř buňky WC dojde k zablokování dveří elektromagnetickým ventilem a rozsvícení signalizace WC obsazeno.

Nerezový izolovaný vytápěný vodojem o objemu 220 litrů je upevněn na konzolách v prostoru střechy nad modulem WC. Snímač výšky hladiny vody uvnitř vodojemu dává signál o naplnění vodojemu diagnostické jednotce a LED diodovým ukazatelům u nástupních dveří. Vodojem je možné plnit z obou stran vozu standartními plnícími hrdly. K odvodnění vodního hospodářství dojde samočinně při poklesu teploty vody pod 5°C, nebo manuálně pomocí ručního ventilu.

Dávkovač vody do umyvadla je spuštěn tlačítkem umístěným vedle zrcadla. Po stisknutí tlačítka je otevřen elektromagnetický ventil a z vodojemu přes filtr a elektrický ohřívač proudí voda do umyvadla, odpadní voda z umyvadla je vedena přepadového potrubí vodojemu.

Uzavřený vakuový systém WC od firmy EVAC GmbH je popsán v oddílu technika.

Vytápění a klimatizace

Pod podlahou vozu je zavěšena automaticky řízená klimatizační jednotka od firmy Faiveley Transport Leipzig GmbH & Co., která v závislosti na venkovní a vnitřní teplotě podle potřeby vytápí, větrá nebo chladí prostory pro cestující tak, aby bylo dosaženo teploty nastavené obsluhou vlaku. Vzduch (čerstvý venkovní nebo recirkulovaný z interiéru, přepínáno automaticky) nasávaný ventilátorem, upravený klimatizační jednotkou je potrubím (spodní rozvod - topení, stropní rozvod - chlazení) rozveden do všech prostorů pro cestující a je jím ohříván i vodojem. Odpadní vzduch je odváděn střešními větrači, nouzové větrání při výpadku klimatizace zajišťují výklopné okenní klapky.

Vytápění zajišťují dvě topná tělesa o výkonu 17 kW (celkem 34 kW), chlazení zajišťuje výparník chladícího kompresorového systému s pístovým kompresorem a 13 kg náplně chladiva o výkonu 29 kW.

Stanoviště strojvedoucího

Kabina strojvedoucího je středově uspořádaná s odpruženou polohovatelnou sedačkou a další sklopnou sedačkou. Pneumaticky sklápěná zpětná zrcátka se po rozjezdu automaticky sklopí, aby nebyla poškozována vegetací okolo trati. Čelní sklo, opatřené jedním stěračem a ostřikovačem je vyhřívané v režimech odmlžování a rozmrazování, boční okénka jsou stahovací. Stanoviště je osvětleno zářivkovým svítidlem a čtyřmi natáčecími bodovými světly. Teplota na stanovišti je regulována samostatnou klimatizační jednotkou nezávislou na klimatizaci prostor pro cestující.
stanoviště strojvedoucího Bfhpvee
obr.11: stanoviště strojvedoucího

Řídící vůz Bfbrdtn (ABfbrdtn)

Čtyřnápravový řídící vůz druhé (vůz ABfbrdtn první a druhé) třídy s oddílem pro přepravu jízdních kol, kočárků a objemných ručních zavazadel určený
vozy ABfbrdtn v Trutnově
obr.12: vozy ABfbrdtn v Trutnově
k dálkovému ovládání motorových vozů řad 854, případně i 843 a 842 vznikl rekonstrukcí poštovního vozu Postw. Do souprav motorového a řídícího vozu je možné řadit přípojné vozy Bdtn756 (054) a Btn753 (043). Vůz smí být užíván pouze ve vnitrostátní dopravě rychlostí až 120 km/h. Obdobně jako vozy Postw (vyrobené ve Vagonce Studénka v letech 1984 a 1985) mají i z něho vzniklé řídící vozy délku přes nárazníky 24 500 mm a vzdálenost středů otočných čepů podvozků 17 200 mm. Hmotnost vozu byla z původních 39 000 kg zvýšena na 42 000 kg.

Spřahování

Vůz je na obou čelech osazen neprůběžným táhlovým ústrojím normální stavby podle UIC, odpruženým dvěma kuželovými pásovými zpruhami, zakončeným tahadlovým hákem o pevnosti 1000 kN a šroubovkou 850 kN. Narážecí ústrojí tvoří dvojice trubkových nárazníků prstencovou pružinou, síla potřebná k maximálnímu stlačení je 320 kN.

Na obou čelech vozu jsou umístěny dvojice kohoutů a spojek hlavního a napájecího potrubí a dále zásuvky a kabely se zástrčkami dálkového ovládání MZ 264 a 18-ti pólové kabely a zásuvky dálkového ovládání UIC.

Podvozky

Na voze jsou podvozky GP 200 typ 8-819.0 (s ruční brzdou strana strojvedoucího) a typ 8-819.1. Na podvozku, pod stanovištěm strojvedoucího byly provedeny úpravy související s jeho provozováním v čele vlaku: dosazeno čidlo rychloměru, trysky mazání okolků a zábrany před prvním dvojkolím.
ABfbrdtn
obr.13: ABfbrdtn

Brzda

Vůz je vybaven pneumatickou samočinnou špalíkovou brzdou soustavy DAKO-PR s dvojkolími oboustranně obrzděnými dvojčitými zdržemi přitlačovanými dvěma brzdovými válci (na každý podvozek jeden). Samočinnou brzdu lze ovládat ze stavoviště strojvedoucího brzdičem DAKO BSE (brzdič je elektronicky ovládán pákou kontroléru). Na stanovišti strojvedoucího je rovněž brzdič přímočinné brzdy a kolo mechanické ruční brzdy. Při zastavení je automaticky prostřednictvím ARR aktivována parkovací brzda, která pomocí elektropnematického ventilu vpustí do brzdového válce tlak 1,6 bar. Režim samočinné brzdy osobní - rychlík lze nastavit pomocí přestavovače umístěného pod podélníkem skříně vozu.

Činnost dvoustupňové rychlíkové samočinné brzdy je řízena přídavným ventilem DAKO R1, který při rychlosti vyšší než 80 km/h nastaví vysoký stupeň brzdění, při kterém je tlak v brzdovém válci až 3,8 bar. Po následném snížení rychlosti pod 50 km/h je ventilem R1 opět nastaven nízký stupeň brzdění s maximálním tlakem v brzdovém válci 1,9 bar. Signál ventilu R1 k nastavení vysokého nebo nízkého stupně brzdění v závislosti na rychlosti vozu dává elektropneumatický ventil spínaný řídícím systémem vozu. Řídící systém vozu s EP ventilem tak nahrazují mechanický odstředivý regulátor DAKO K rychlíkové brzdy DAKO R. Poškození kol smykem při brzdění brání protismykové zařízení s nápravovými generátory DAKO FE 1 (detekce smyku) a vypouštěcích ventilů DAKO N4.

Vůz je vybaven záchrannou brzdou DAKO PZ4 tvořenou záklopkami záchranné brzdy v prostorech pro cestující a vypouštěcím ventilem umístěný ve skříni pneumatické výzbroje.

Přechod mezi vozy a čelní dveře

Mezivozový přechod s pryžovými návalky a odpruženými přechodovými můstky podle UIC 561 je vybaven dvoukřídlými čelními dveřmi.

Křídla čelních dveří jsou lepené hliníkové konstrukce, osazené dvojitými izolačními skly, vyplněné voštinovým jádrem. Blok elektropneumatického ovládání dveří je spuštěn pomocí mikrospínače v ovládacím madle, k uzavření dojde automaticky s časovou prodlevou.

Nástupní dveře

Dvoukřídlé dveře předního nástupního prostoru s výsuvnou stupačkou i jednokřídlé nástupní dveře zadního nástupního prostoru se sklopnou stupačkou jsou předsuvné, ovládané vnitřními a vnějšími prosvětlenými tlačítky, poháněné stlačeným vzduchem.

Křídla nástupních dveří jsou konstruována jako lepená hliníková konstrukce vyplněná voštinovým jádrem s vlepenými miskami pro ruční otevírání dveří v nouzovém režimu. Křídla dveří jsou zasklena izolačním bezpečnostnímy dvojskly a přendní hrany jsou opatřeny mohutnými pryžovými profily.

Horní mechanismus vede křídlo dveří ve vodorovné i svislé poloze při předsunutí před bočnici vozu a jeho následném odsunutí z otvoru dveří, spodní mechanismus brání vyklopení spodní části křídla z roviny bočnice vozu. Dveře je možné uzamknout zevnitř i zvenčí čtyřhranným klíčem a zvenčí navíc dozickým klíčem.

Dveře jsou za po uzavření zajištěny západkou, kterou může cestující nouzově odjistit buď pomocí venkovního výklopného madla, nebo vnitřní otočné páky po stisknutí zaskleného tlačítka. Obsluha vlaku může nouzové ovládání dveří spustit (bez použití zaplombovaného madla nebo páky) pomocí čyřhranů. Při použití prvků nouzového ovládání dveří je přerušen přívod stlačeného vzduchu i elektrického proudu k přilehlým dveřím a dveře je tak možno ručně otevřít pomocí misek zabudovaných v křídle dveří. Nouzový stav dveří je signalizován na stanovišti strojvedoucího.

Výsuvná stupačka dvoukřídlých dveří, poháněná elektromotorem pomocí ozubeného kola a hřebene, je vysunuta automaticky během otvírání dveří. Sklopná stupačka zadních nástupních dveří je poháněna přes převodovku od převáděcí tyče horního mechanismu dveří.

Okna

V oddílu první i druhé třídy jsou použita polospouštěcí okna. Hliníkové rámy spodní pevné i horní posuvné části okna jsou zaskleny tónovanými dvojitými bezpečnostními dvojskly, hmotnost posuvné části okna je vyvážena pružinovým vyvažovačem. U obou příček oddělujících oddíl pro cestující od nástupních prostorů a v zavazadlovém oddílu jsou okna pevná, obdobné konstrukce jako okna polospouštěcí.

Interiér

Mezi předním nástupním prostorem a oddílem pro cestující jsou prosklené posuvné elektropneumaticky ovládané dveře (obr. 14) vybavené ochranou proti přivření. Vstup ze zavazadlového oddílu na stanoviště strojvedoucího a z oddílu pro cestující na zadní nástupní prostor je vybaven otočnými ručně ovládanými dveřmi.
pohled posuvnými dveřmi do zavazadlového oddílu ABfbrdtn
obr.14: pohled posuvnými dveřmi do zavazadlového oddílu

U příčky oddělující oddíl druhé třídy od předního nástupního prostoru jsou v prvním fiktivním oddílu umístěny sklopné sedačky, které po zvednutí vytvářejí prostor pro invalidní vozík. Následují sedadla druhé třídy s chodbou v ose v uspořádání 2 + 2, která tvoří fiktivní oddíly se sedačkami proti sobě, ve voze Bfbrdtn je 7 fiktivních oddílů, ve voze ABfbrdtn jsou 4 oddíly druhé a 3 oddíly první třídy (jeden s uspořádáním sedadel za sebou). První třída má uspořádání sedadel 2 + 1 s chodbou posunutou k pravé bočnici. Vybavení fiktivních oddílů tvoří odpadkový koš a pevný stolek. Oddíl první třídy (obr. 15) nabízí kromě polohovarelých sedaček a rozměrných pevných stolků i zásuvky 230 V pro připojení drobné elektroniky.
oddíl první třídy vozu ABfbrdtn
obr.15: oddíl první třídy

Obložení stěn i stropu oddílu pro cestující je provedeno panely z polyesterového skelného laminátu tloušťky 4 mm, v prostoru kolem oken jsou vytvořeny výřezy pro umístění a boční vedení rolet. V ose stropu je veden kanál s výdechy pro vedení vzduchu větrání, ve kterém je zároveň vedena kabeláž a jsou v něm zabudovány reproduktory vlakového rozhlasu. V oddílu druhé třídy jsou vedle vzduchového kanálu vodorovné panely pro upevnění příčně orientovaných svítidel, v oddílu první třídy jsou po obou stranách vzduchového kanálu vedeny ještě osvětlovací kanály s namontovanými podélně orientovanými svítidly.

Nad sedadly druhé třídy jsou ke stropu a bočnici upevněny příčné zavazadlové police s plastovými výplněmi a háčky pro pověšení oděvů, v zavazadlovém oddílu a nad sedadly první třídy jsou police podélné.

Elektrická zařízení

Zásobování energií

Palubní síť vozu o jmenovitém napětí 24 V stejnosměrných je napájena z vozové bezúdržbové baterie, která může být dobíjena:

Informační systém

V pevných oknech zavazadlového oddílu jsou umístěny informační LED diodové tabule vnějšího informačního systému. Vnitřní informační systém používá dvě LED diodové tabule v oddílu pro cestující, jednu v zavazadlovém oddílu a vlakový rozhlas.

Zdvihací plošiny

Na obou bocích vozu jsou u dvoukřídlých nástupních dveří umístěny elektromotory poháněné zdvihací plošiny o nosnosti 250 kg pro nástup a výstup cestujících na invalidním vozíku. Invalidní plošiny může obsluhovat pouze vyškolená osoba, většinou strojvedoucí.

Buňka WC

Buňka WC je konstruována a vybavena obdobně jako uvozu buňka WC Bfhpvee, k automatickému odvodnění vodního hospodářství dojde samočinně při poklesu teploty vody pod 2°C.

Topení větrání

Na konzolách na spodku vozu je zavěšena skříň s oběhovým čerpadlem a naftovým teplovodním topným agregátem Hydronic 35 od firmy J. Eberspächer GmbH & Co. KG, který má při spotřebě 4,2 l/h výkon 35 kW. Topná nafta je čerpána z palivové nádrže o objemu 220 litrů zavěšené pod vozem. Rozvod tepla v oddílu pro cestující zajišťují konvertory vedené podélně pod okny v úrovni podlahy. Konvertory jsou rovněž v nástupních prostorech, v zavazadlovém oddílu a na WC. Teplota ve voze je regulována vnitřními prostorovými termostaty, které po překročení nastavené teploty uzavřou pomocí ventilů přívody topné kapaliny, tvořené nemrznoucí směsí, do konvertorů v oddílu pro cestující nebo v zavazadlovém oddílu.

Elektricky poháněné ventilátory nuceného větrání jsou umístěny nad stropem zadního nástupního prostoru. Elektromagnetem ovládana recirkulační klapka řídí v závislosti na venkovní teplotě poměr čerstvého vnějšího (nasáván přes filtr) a recirkulovaného vnitřního nasávaného vzduchu. Při vnější teplotě nižší než 18°C je nasávaný vzduch přihříván z konvertoru zapojeného do topného okruhu. Do prostoru pro cestující je vzduch vháněn výdechy ve větracím kanálu, umístěného v ose stropu vozu.
řídící vůz ABfbrdtn
obr.16: stanoviště ABfbrdtn

Stanoviště strojvedoucího

Uspořádání stanoviště stojvedoucího vychází ze stanoviště motorového vozu 854 (Sedadlo strojvedoucího vpravo, vlevo sklopná sedačka se stolem vlakvedoucího). Tři čelní okna s panoramatickými skly jsou vybavena protislunečními roletami a stěrači s elektrickým pohonem. Ve stropě je zabudována klimatizace stanoviště. Vstup na stanoviště je možný bočními otočnými dveřmi, umístěnými v levé bočnici skříně vozu a otočnými a otočnými dveřmi ze zavazadlového prostoru.

vagony. cz / vozidla / řídící vozy