Odbrzďovače

Odbzďovače jsou přístroje, které slouží k odpuštění, nebo úplnému vypuštění stlačeného vzduchu z brzdových prostorů. Používají se především k odstranění přebití brzdy a k odbrzdění před rozřazováním, popřípadě před opravou mechanické části brzdy. Všechny vozy jsou vystrojeny odbrzďovačem ručním, u některých je k ručnímu doplněn automatický.

Ruční odbrzďovač

ruční Na obrázku je rozvaděč DAKO s ručním odbrzďovačem, ke kterému vede táhlo. Podle červeného nápisu „AUTOM“ je vůz vybaven rovněž odbrzďovačem automatickým, který není na obrázku vidět, ale táhlo k němu pokračuje.

 1. Táhlo odbrzďovače

 2. Ruční odbrzďovač

 3. Rozvaděč DAKO

Ruční odbrzďovač, který tvoří s rozvaděčem DAKO jeden celek má dvě polohy:
 1. nastaví se mírným zatažením za táhlo, při kterém se otevře pouze jedna odbrzďovací záklopka a vypustí se vzduch z:

  • pomocného vzduchojemu

  • brzdového válce

  • hlavního potrubí

 2. nastaví se silnějším zatažením, při kterém se otevírají obě odbrzďovací záklopky a vypouští vzduch k výše uveným prostorám ještě z:

  • rozvodného vzduchojemu

Samočinný odbrzďovač DAKO-OS1

Před rozřazováním vozů po příjezdu vlaku je nutné všechny vozy v rozřazované soupravě odbrzdit. Odbrzdění je umožněno odbrzďovačem. odbrzďovač Dříve byly vozy vystrojeny pouze ručním odbrzďovačem, kterým se při odbrzďování vypouštěl vzduch ze všech prostorů tlakovzdušné brzdy, a to jak z brzdového válce, tak pomocného, popřípadě i rozvodového vzduchojemu. Tento odbrzďovač však musel být obsluhován po celou dobu odbrzďování a tedy odbrzdění všech vozů ve vlakové soupravě bylo náročné na počet obsluhujících a na čas potřebný k odbrzdění. Odbrzdění bylo zároveň nehospodárné, neboť vzduch se nevypouštěl pouze z brzdového válce, ale zbytečně i z pomocného a rozvodového vzduchojemu, a tedy po opětném sestavení vlaku musely být rovněž naplněny tyto prostory.

Zavedením samočinného odbrzďovače DAKO-OS1, který je namontován do potrubí spojujícího rozváděč s brzdovým válcem, se odstranil zdlouhavý a nehospodárný způsob odbrzďování vozů. Odbrzďovač samočinný DAKO OS1 je doplňující přístroj brzdové výstroje železničních kolejových vozidel, převážně nákladních vozů, zajišťující při vyprázdněném hlavním potrubí úplné vyprázdnění brzdového válce po krátkodobém zatažení za ovládací táhlo. Samočinný odbrzďovač je navržen podle podmínek definovaných v předpisu UIC 541-1 a lze ho použít s jakýmkoli typem brzdy podle UIC.

Samočinné odbrzďovače se vyrábí ve dvou provedeních:

Samočinný odbrzďovač zajišťuje při vyprázdněném hlavním potrubí respektive tlaku v hlavním potrubí menším než 0,8 bar úplné odvětrání brzdového válce po krátkodobém zatažení za táhlo odbrzďovače. Vzduch v pomocném a rozvodovém vzduchojemu zůstává zachován.

Při tlaku v hlavním potrubí větším než cca 1 bar se po zatažení za táhlo odbrzďovače odvětrává brzdový válec jen tak dlouho, dokud zůstává vychýlena ovládací páka. Zároveň dochází přes odbrzďovač na rozváděči (ve spojení s rozváděči typu DAKO) k odvětrávání pomocného a rozvodového vzduchojemu.

Spojení brzdového válce s ovzduším (při plnění hlavního potrubí) se přeruší nejpozději při dosažení tlaku 3,0 bar, brzda krátkodobě zabrzdí a při dosažení tlaku provozního znovu odbrzdí.

Ve spojení s odbrzďovačem na rozváděči umožňuje po zatažení za táhlo odbrzďovače odstranění přebití brzdy (úplné odvětrání brzdového válce a pokles tlaku v pomocném a rozvodovém vzduchojemu na tlak nižší než jaký je právě v hlavním potrubí) nebo při vyprázdněném hlavním potrubí úplné vyprázdnění všech brzdových prostor, v tomto případě je nutné táhlo odbrzďovače držet po dobu nutnou k dosažení požadovaného efektu.

Samočinný odbrzďovač a ruční odbrzďovač, umístěný na rozváděči, jsou ovládány společnými táhly, která jsou vyvedena na oba boky vozu. Oka táhel samočinného odbrzďovače musí být opatřena obdélníkovým štítkem s nápisem „AUTOM". Samočinným odbrzďovačem DAKO-OS1 jsou vystrojeny všechny nákladní vozy od roku výroby 1964 a postupně jím jsou vybavovány i vozy starší výroby.

vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / odbrzďovače