Potrubí brzdy

Hlavní potrubí

Hlavní potrubí s kohouty a brzdovými spojkami slouží k propojení jednotlivých vozidel do průběžné brzdy vlaku. Na obou čelech každého vozidla je potrubí zakončeno spojkovými kohouty (obr. 1 poz. 1), kterými je možné stlačený vzduch pouštět dále do brzdových spojek zakončených spojkovými hlavicemi 2, kterými lze spojit potrubí sousedních vozidel. Kohouty a hlavice spojek hlavního potrubí jsou od kohoutů a spojek napájecího potrubí odlišeny barevně (hlavní potrubí červená, spojovací žlutá barva), opačnou orientací hlavic spojek a nálitkem ve tvaru kříže na spojkové hlavici napájecího potrubí. U osobních vozů je barevné označení brzdových kohoutů a hlavic pouze doporučené.
brzdové spojky
obr. 1: brzdové spojky a spojkové kohouty
Potrubí hlavního i napájecího potrubí je obvykle rozvidleno, aby byly na každém čele vozidla dva kohouty napájecího i hlavního potrubí (obr. 1).

Napájecí potrubí

Napájecí potrubí slouží k zásobování jednotlivých vozidel vlaku stlačeným vzduchem přímo z hlavního vzduchojemu hnacího vozidla nezávisle na tlakové brzdě. U osobních vozů jsou jím napájeny systémy magnetické kolejnicové brzdy, centrálního zavírání dveří, vakuového systému WC, klimatizace. Hlavice spojek napájecího potrubí jsou odlišeny od brzdových nálitkem ve tvaru kříže 3 a žlutým označením (u osobních vozů je žlutá barva pouze doporučena). Díky zrcadlové orientaci spojek hlavního a napájecího potrubí není možné tato dvě potrubí náhodně spojit.

Spojkové kohouty fungují tak, že je v uzavřené poloze 1 odvětrávána i příslušná brzdová spojka, aby bylo možné spojené hlavice bezpečně rozpojit. Odvětrávání brzdové spojky při i částečném uzavření spojkového kohoutu rovněž signalizuje intenzívním únikem tlaku nežádoucí uzavření nebo pouhé přivření spojkového kohoutu i přes jeho aretaci v otevřené poloze, které by mohlo ovlivnit funkci průběžné brzdy.

Brzdové spojky hlavního i napájecího potrubí o délce 620 mm jsou tvořeny pryžovou hadicí s tkaninovou vložkou, do které je na jedné straně zasunut nátrubek se závitem pro upevnění hadice ke spojkovému kohoutu. Spodní strana hadice brzdové spojky je opatřena příslušnou spojkovou hlavicí s pryžovým těsnícím kroužkem 4, který těsní spojení hlavice s hlavicí sousedního vozidla.

vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / potrubí brzdy