Přídavná zařízení brzdy

Potrubní zrychlovač

Průběžné brzdění vlaku neprobíhá vzhledem k jeho délce rovnoměrně. Tlak v hlavním potrubí je při obsluze brzdy strojvedoucím snižován pouze pomocí brzdiče na lokomotivě.
brzdící váhy vozu s potrubním zrychlovačem
obr.1: brzdící váhy vozu s potrubním zrychlovačem
Pokles tlaku v hlavním potrubí postupuje ke konci vlaku takzvanou průraznou rychlostí, která se pohybuje v rozmezí 250 až 280 m/s.

Na soupravě vlaku, složené z vozidel vybavených potrubními zrychlovači, je při rychločinném brzdění odvětráváno hlavní potrubí nejen brzdičem lokomotivy, ale rovněž potrubními zrychlovači na jednotlivých vozidlech. U vlaku, kde jsou všechny vozy vybaveny potrubním zrychlovačem (výrazněji u delších vlaků), dojde ke zkrácení zábrzdné dráhy oproti vlaku stejné délky, jehož vozy nemají potrubní zrychlovač. Ve vlaku s potrubními zrychlovači proto dosahují vozy za jinak shodných podmínek vyšší brzdicí váhy. Bylo experimentálně zjištěno, že již při více než dvou vozech bez potrubních zrychlovačů, řazených před soupravu vozů se zrychlovači, klesá výrazně účinek potrubních zrychlovačů na vozech řazených za vozy bez zrychlovačů.

Potrubní zrychlovač je spojen s pomocným vzduchojem a přes vypínací zařízení s hlavním potrubím. Hodnota brzdící váhy při zapnutém potrubním zrychlovači je na voze vyznačena červeně. Na obrázku 1 je hodnota brzdící váhy pro režim R s vypnutým potrubním zrychlovačem 80t a se zapnutým potrubním zrychlovačem 86t. Při nastaveném režimu R+Mg je hodnota brzdící váhy započítávána pouze při zapnutém potrubním zrychlovači (na obr. 1 113t).

Interaktivní obrázek funkce potrubního zrychlovače DAKO Z

Zařízení na obrázku 2: I - potrubní zrychlovač, II - hlavní potrubí, III - pomocný vzduchojem, IV - brzdový rozvaděč, V - expanzní jímka
interaktivní obrázek, klikni!
obr.2: interaktivní obrázek potrubního zrychlovače, klikni a změníš i popis je dole!!!


vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / potrubní zrychlovač