Přestavovače tlakové brzdy

Na železničních vozech je možné v provozu nastavit různé režimy brzdění, nebo zvolit potřebný brzdící účinek podle stavu ložení nákladního vozu, k tomu slouží ruční přestavovače umístěné po obou stranách vozu na dobře viditelném místě. Pořadí zařazených režimů musí být z obou stran vozidla stejné, proto je mezi přestavovače na opačných stranách vozu vložen převod. Žlutou barvou značené páky přestavovačů režimů brzdy mají buď tvar rukojeti (obr. 2), pak jde o přestavovač režimů brzdy pouze prvního způsobu brzdění (P, R, R+Mg). Pokud je možné rukojetí přestavovače zvolit režimy brzdy prvního i druhého způsobu brzdění, je tato rukojeť zakončena koulí (obr. 1 poz. 3).
přestavovače brzdy
obr. 1: přestavovače brzdy

Páky přestavovače brzdícího účinku prázdný - ložený mají červenou barvu a tvar podle obrázku 1 poz. 2.
přestavovač osobní - rychlík
obr. 2: přestavovač osobní - rychlík
Na desce přestavovače jsou vyznačeny brzdící váhy pro jednotlivé polohy (prázdný 5, ložený 6) a přestavovací celková hmotnost vozidla 7, při jejíž dosažení je nutné páku přestavit na vyšší brzdící účinek.

Každé vozidlo vybavené samočinnou tlakovou brzdou má alespoň na jedné straně páku vypínacího ústojí brzdy 1, kterou je možné vypnout tlakovou brzdu na daném vozidle z činnosti. Vypínací ústrojí tlakové brzdy se pouřívá především při poruše brzdy na vozidle, nebo nemá-li vozidlo možnost nastavit odpovídající režim brzdy, použitelný v dané soupravě vlaku.

vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / přestavovače brzdy