Brzdový válec

Brzdové válce jsou válcové nádoby s vloženým pístem, na jehož plochu působí stlačený vzduch a tím vyvozují sílu
brzdový válec
obr. 1: brzdový válec vozu Eas
potřebnou k brzdění vozidel, tzv. účinkující sílu. Tato síla se z pístu přenáší na tyčoví pístnicí. Brzdový válec tvoří rozhraní mezi tlakovou a pneumatickou částí brzdy.

Válce mohou být buď odlité z šedé litiny, nebo svařené z plechu. Litinové válce mají většinou dna přišroubovaná, plechové mají dna vylisovaná společně s válcem. Dno válce je opatřeno dvěma otvory pro připojení přívodního potrubí a kontrolního manometru. Ke dnu plechového brzdového válce může být přivařen kotevník, který slouží k uchycení druhé převodnice. Kotevník brzdového válce je bud' odlitý ze šedé litiny, nebo vylisovaný a svařený z plechu. Součástí pístu může být vodicí trubka. Víko válce je buď lité ze šedé litiny, nebo lisované z plechu. K válci je přišroubované a slouží zároveň k vedení pístnice nebo vodicí trubky pístu a k opření vratné pružiny.

Konstrukce brzdového válce

brzdový válec
1

těleso brzdového válce

2

víko

3

kotevník

4

píst

5

vodicí trubka

6

zabudovaná pístnice

7

vratná pružina

8

těleso ucpávky

9

pojišťovací čep

10

pryžová manžeta

11

stírací a rozpěrný kroužek

12

sítko pro odvzdušnění

13

otvory pro pojišťovací kolíčky pro demontáž brzdového válce

Pístnice brzdových válců:

pístnice
a)

Volná pístnice, volně vložená do vodicí trubky pístu opírající se o dno pístu pouze kulovou plochou. K pístu je tlačena vratnou zpruhou převodnic.

b)

Pevná pístnice, zašroubovaná či jinak pevně spojena s pístem brzdového válce. Je tažena zpět vratnou pružinou válce.

c)

Zabudovaná pístnice, vložená do vodící trubky a v ní výkyvně upevněná čepem, nebo jiným způsobem. Tažena zpět je vratnou pružinou, na obrázku c) je válec dvojpístový.

Vratná pružina vrací píst brzdového válce do základní polohy. U válců s pevnou nebo zabudovanou pístnicí vrací do základní polohy společně s pístem i celé tyčoví.

Rozměry brzdových válců jsou udávány v palcích a hodnota udává vnitřní průměr válce.

Zdvih pístu brzdového válce

Nákladní vozy s přestavovačem v poloze ložený125 mm +-5
Osobní vozy s brzdou v režimu rychlík vysoký stupeň brzdění125 mm +-5
Osobní vozy s osobní brzdou100 mm +-5
Vozy řady Btx (Bix)70 mm +-5

vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / brzdový válec