Vedení a vypružení ložiskové skříně podvozku GP 200

Ložisková skříň nápravového ložiska

Dělená ložisková skříň z ocelolitiny umožňuje vyvázat dvojkolí bez demontáže prvotního vypružení, vzor nápravového ložiska 84V. Ložisková skříň se skládá ze tří částí. Válcové pouzdro (obr. 1 poz. 3) je sevřeno dvoudílnou objímkou (horní část obr. 1 poz. 1, spodní část poz. 2). Objímka je stažena šrouby, styčné plochy horní a spodní části jsou opatřeny drážkováním.

Vnitřní kroužky ložisek (obr. 1 poz. 4) jsou za tepla nataženy přímo na ložiskový čep nápravy, vnější kroužky ložisek 4 jsou i s válečky a klecí jsou nasunuty do pouzdra ložiskové skříně a tento celek je následně nalisován na vychladlé vnitřní kroužky na nápravě a zajištěn přišroubováním koncové desky (obr. 1 poz. 5).
prvotní vypružení
obr.1: dělená ložisková skříň
1horní část ložiskové skříně7těsnící labyrint
2spodní část ložiskové skříně8trn nouzového vedení dvojkolí
3pouzdro ložiskové skříně9izolační podložka
4ložisko PLC10vedení pružiny
5koncová deska11pružina prvotního vypružení
6víko ložiskové skříně  

Prvotní vypružení

Dvojkolí jsou vůči rámu podvozku vypružena šroubovitými válcovými pružinami (obr. 2 poz. 1) prvotního vypružení (primární vypružení, nebo také vypružení rámu podvozku). Na každé ložiskové skříni jsou konzoly pro dvě pružiny prvotního vypružení, podložené izolačními podložkami (obr. 1 poz. 9). Podvozky GP 200 S jsou používány pro vozy typu X, které mají délku přes nárazníky 26,4 m. Podvozky GP 200 jsou zavázany na vozech typu Y s délkou přes nárazníky 24,5 m. Nárůst hmotnosti skříně vozu typu X si vyžádal zvýšení tuhosti vypružení, které bylo realizováno použitím menší vnitřní paralelně řazené pružiny (obr. 2 poz. 2) pro zvýšení tuhosti prvotního vypružení.
prvotní vypružení
obr.2: konstrukční uzel prvotního vypružení podvozku GP 200

Na spodní straně podélníku rámu podvozku jsou vytvořeny vodící misky (obr. 2 poz. 3), které vedou horní část pružiny prvotního vypružení v podélné rovině, spodní část pružiny vede uložení v konzole horní části dělené ložiskové skříně (obr. 2 poz. 4).

Rozdíl hmotností na kola jednoho dvojkolí může být až 8%. Rodíly hmotmostí na kolo a rozdíly výšek pružin se vyrovnávají vkládání příložek maximální toušťky 5 mm pod pružiny prvotního vypružení.

Podvozky GP 200 S mají prvotní vypružení tlumené pomocí samostatných teleskopických třecích tlumičů (obr. 2 poz. 5), řazených mezi rám podvozku a ložiskovou skříň, podvozky GP 200 nemají v prvotním vypružení řazený žádný tlumící prvek. Vodivé spojení mezi rámem podvozku a dvojkolími vozu zajišťují uzemňovače FROST a ochranné odpory.

Vedení ložiskové skříně (vedení dvojkolí)

vedení dvojkolí
obr.3: vedení ložiskové skříně Gp 200 S typ 23,5/89

Každá ložisková skříň je vedena v podélném i příčném směru bez vůlí jedním laminátovým pásem (pasnice viz obr. 3 poz. 1), přišroubovaným na jedné straně k patce ložiskové skříně (obr. 3 poz. 2) a na druhé straně ke konzole na rámu podvozku (obr. 3 poz. 3). Styčné plochy pasnic i ploch protilehlých jsou zakončeny příčným drážkováním.

Použití laminátových pásů si vyžádala bezpečnostní hlediska. Narozdíl od kovových pásů laminátové pásy při vzniku povrchové trhliny tuto rozvedou do řady menších trhlin a dále se nešíří.

Při zlomení pasnic vedení dvojkolí je dvojkolí nouzově vedeno trnem (obr.1 poz. 8; obr. 2 poz. 6) umístěným na horní části ložiskové skříně. Trn je veden otvorem (obr. 2 poz. 7) v rámu podvozku podvozku a zajištěn podkovovou pojistkou (obr. 2 poz. 8).

Uzemňovač FROST

Nápravová ložiska vozů bez nápravových uzemňovačů jsou značně zatěžována zpětnými proudy, které jsou vedeny od zdroje přes dvojkolí zpět kolejnicí. Nápravové uzemňovače FROST (obr. 4) pomocí kartáčů vodivě spojují čelo nápravy přímo s rámem podvozku a přemostí tak průtok proudu přes nápravová ložiska.
uzemňovač FROST
obr.4: nápravový uzemňovač FROST

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek GP 200 / vedení a vypružení ložiskové skříně

Valid HTML 4.0 Transitional