Další zařízení Pensylvánského podvozku

Dynamo

Pensylvánský podvozek může být osazen jedním nebo dvěma dynamy poháněnými řemenem od řemenice na přilehlé nápravě, nebo jedním dynamem, upevněným k postranici rámu podvozku poháněným kardanovým hřídelem od převodovky na přilehlé ložiskové skříni.

K upevnění dynama, poháněného plochým řemenem od přilehlé nápravy, na rám podvozku slouží konzola (obr. 1 poz. 1) přivařená na čelníku rámu podvozku. Vlastní dynamo je pomocí svorníku 3 otočně vázáno k lůžku 2. Správné napnutí řemenu zajišťuje šroub 6 v součinnosti s pružinou 5, pro které je ke konzole 1 přišroubován držák 4.
dynamo Pensylvánského podvozku
obr.1: dynamo poháněné řemenem
Vozy mohly být vybaveny jedním, dvěma nebo třemi dynamy, podle energetické náročnosti vozu. Dynama měla jmenovité napětí 48 voltů a jmenovité výkony 2,25 a 3 kW. Rozmístění dynam na jednotlivých řadách vozu můžete porovnat na interaktivním obrázku 2, po kliknuí změníte obrázek i popis vpravo.
interaktivní obrázek, klikni!
obr.2: interaktivní obrázek rámu, popis je vpravo, klikni pro změnu!!

Součásti brzdy DAKO-R

Na vozech řady Aa rok výroby 1958 byla poprvé použita rychlíková brzda DAKO-R, která je používána dodnes na podvozcích typu Görlitz.
protismyky na Pensylvánském podvozku
obr.3: protismykové regulátory DAKO-F na voze Aa

U vozů vybavených dvoustupňovou brzdou DAKO R jsou na podvozcích umístěny 4 protismykové regulátory DAKO-F (obr. 3 poz. 1) a jeden odstředivý regulátor DAKO-K. Funkce protismykové ochrany s regulátory DAKO-F a rychlíkové brzdy DAKO-R je popsána v článku o podvozku Görlitz V.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek Pensylvánský / další zařízení