Druhotné vypružení podvozku Tatra 1-740

Zavěšení druhotného vypružení

Druhotné vypružení je kolébkového uspořádání. Celý systém druhotného vypružení je zavěšen na rámu podvozku 6 pomocí svislých závěsů 1, vedených bez vůlí v konzolách rámu.

druhotné vypružení

Na závěsech jsou přes pryžové uložení 3 zavěšeny příčně orientované nosiče druhotného vypružení 2. Na nosičích vypružení jsou vytvořena lůžka pro uložení jha 4, na které jsou pomocí čepů umístěny vlastní pružiny druhotného vypružení 5.

Pružiny

Druhotné vypružení zajišťují dvě dvojice šikmo orientovaných skupin válcových vinutých pružin. Vždy dvě skupiny jsou na kluznice tatra spodním konci vázány ke společnému jhu a na horním jsou pružiny vázány pomocí kulových hlav k lůžku, umístěném v kolébce. Skupina pružin zahrnuje vnitřní a vnější pružinu, dolní a horní talíř a teleskopické vedení, zakončené kulovou hlavou pro uložení v kolébce.

Vedení kolébky

V podélném směru je kolébka vedena dvojicí vnitřních ojnic, pomocí kterých jsou vzájemně vázány příčníky rámu podvozku s kolébkou. V kolébce i v konzolách na příčnících rámu podvozku jsou ojnice uloženy v pryžových pouzdrech.

V příčném směru vedou kolébku rovněž podélné ojnice, které svými dříky procházejí bez vůlí pružinami z pryžových bloků (obrázek vlevo nahoře pozice 11), umístěnými na konzolách na spodní straně kolébky. Pryžové pružiny slouží jako příčné vypružení podvozku. Při přerušení závěsů nosičů vypružení nesou druhotné vypružení záchytky (na obrázku vlevo nahoře pozice 15), uchycené k rámu podvozku.

vedení kolébky

  1. Podélník rámu podvozku

  2. Příčník rámu podvozku

  3. Kolébka

  4. Ojnice vedení kolébky

  5. Pryžová pružina příčného vedení

vedení kolébky

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvotky Tatra / Tatra 1-740 / druhotné vypružení