Prvotní vypružení podvozku Tatra 1-740

Mezi ložiskové skříně (obr. 1 poz. 1) a konzoly rámu podvozku 2, které mají kónický tvar, jsou vloženy pryžové bloky ve tvaru kvádru 3. Prostor pro příčné vypružení vymezují přesahy ložiskových skříní 4. Pryžové pružící prvky mají tuhost závislou na tom, zatěžujeme-li je tlakem, nebo smykem. Na této vlastnosti je založen systém prvotního vypružení a vedení dvojkolí šikmými pryžovými bloky, kdy je možné tuhost svislého a podélného vypružení nastavit velikostí úhlu sklonu pryžových bloků. Pryž má rovněž velice příznivé tlumící vlastnosti, není proto nutné řadit do uzlu prvotního vypružení žádné tlumící prvky.
vedení dvojkolí pryžovými bloky
obr.1: prvotní vypružení a vedení dvojkolí

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvotky Tatra / Tatra 1-740 / prvotní vypružení