Rám podvozku Tatra 1-740

Prvotní vypružení pryžovýmy bloky je příliš tuhé proto, aby byla zabezpečena bezpečnost proti vykolejení, musí být použit rám podvozku poddajné konstrukce, což omezuje maximální rychlost podvozku.

rám

Rám podvozku je složen ze dvou půlrámů ve tvaru T (každý půlrám tvoří jeden podélník a příčník podvozku), kde volné konce příčníků jsou svázány s podélníky druhého půlrámu pryžokovovými čepy. Toto řešení snižuje torzní (zkrutnou) tuhost rámu a umožňuje podvozku lepší přizpůsebení se traťovým nerovnostem.

  1. Konzoly vedení dvojkolí

  2. Lůžko závěsu kolébky

  3. Podélník

  4. Příčník

  5. Konzoly táhla podélného vedení kolébky

  6. Čep spojení půlrámů

  7. Podložka

  8. Rozpěrné pouzdro

  9. Pryžová pouzdrová pružina

  10. Matice zajištěná podložkou

Funkční celky na rámu podvozku

válec

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvotky Tatra / Tatra 1-740 / rám