Uložení skříně vozu na podvozek Tatra 1-740

otočný čep Kolébka podvozku je s vozovou skříní vázána pomocí otočného čepu 1, přišroubovaného na hlavní příčník spodku skříně vozu 3 a postranních kluznic 5, umístěných na kolébce podvozku 2.

Otočný čep přenáší veškeré podélné a příčné síly (tedy síly ve vodorovné rovině) mezi skříní vozu a kolébkou podvozku, svislé síly (tíhová síla + rázy ve vypružení v nerovnostech) mezi kolébkou podvozku a skříní vozu přenášejí postranní kluznice.

Otočný čep je v otvoru kolébky podvozku 2 uložen pomocí pryžového pouzdra 4, ve kterém je omožněno žádoucí natáčení podvozku vůči skříni vozu.

Dvě dvojice kulatých postranních kluznic (na každé straně otvoru pro otočný čep na kolébce jedna dvojice) jsou zhotoveny z tvrzené tkaniny, která je před namontováním vyvařená v oleji.

rám

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvotky Tatra / Tatra 1-740 / uložení skříně