Brzda podvozku Y 25

Špalíková brzda

Pákoví a tyčoví

Většina podvozků Y 25 je osazena špalíkovou brzdou. Síla brzdového válce, zesílená mechanickým převodem je vedena přes stavěč odlehlosti zdrží (výše uvedená zařízení jsou umístěná na spodku skříně vozu) na táhlo (obr.1 a 2 poz. 1).
schema brzdy podvozku Y 25
obr. 1: schéma brzdy podvozku Y 25

Tahová síla je vedena k převodnicím 2, vzájemně ve střední části vázaným spojnicí převodnic 3. Převodnice, zavěšené pomocí závěsů převodnic 4 na rám podvozku, mají na spodní straně vázány rozpory 5, na které jsou upevněny brzdové zdrže 7. Podvozky konstruované pro rychlost do 100 km/h užívají jednošpalíkové brzdové zdže (obr 2), pro rychlost do 120 km/h zdrže dvojšpalíkové. Při porušení brzděním silně namáhaných závěsů zdrží 8 zabrání záchytky 6 pádu zdrží i s rozporami do kolejiště.
pákoví a tyčoví podvozku Y 25pákoví a tyčoví podvozku Y 25
obr. 2: pákoví a tyčoví podvozkuobr. 3: pákoví a tyčoví podvozku
Na dvojkolí vzdálenější od brzdového válce je síla přenášena obkročným táhlem 9, které svým rozdvojením obchází uložení skříně vozu na podvozek.
Snímač zatížení DAKO SL v podvozku Y 25
obr. 4: Snímač zatížení DAKO SL v podvozku Y 25

Poslední převodnice je zavěšena v kotevníku 10 se čtyřmi otvory pro svorník převodnice. Při obnově jízdního obrysu kol soustružením je zmenšen průměr kola, ke kterému musí být adekvátně upravena odlehlost brzdových zdrží od kol. Odlehlost brzdových zdrží je možné zmenšit přesazením svorníku převodnice v kotevníku.

Snímač zatížení DAKO SL

Snímač zatížení umístěný v rozsoše je součást zařízení složícího ke změně účinku brzdy v závislosti na zatížení vozu. Snímač zatížení DAKO SL (obr. 4) reguluje v součinnosti s přídavným ventilem DAKO D1 tlak v brzdovém válci. Více v samostatném článku.

Kotoučová brzda

U nákladních vozů s větším kilometrickým proběhem může být výhodnější použití kotoučové brzdy, kterou je nutné v pravidelných intervalech prohlížet v autorizovaných opravnách, ale v přepočtu na ujetý kilometr je provoz levnější.
podvozek vozu sggrssoznačení vozu sggrss
obr. 5: kotoučová brzda podvozku Y 25 na voze Sggrssobr. 6: kotoučová brzda podvozku Y 25 na voze Sggrss

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Y 25 / brzda