vozy

Podvozek Y 25

Na přelomu
tab.1: provedení Y 25
označení provedení Y 25nosnost (t)
C20
R20 - zesílený
L22,5
LL25
šedesátých a sedmdesátých let bylo v Mezinárodní železniční unii (UIC) přijato rozhodnutí o zavedení standartního podvozku pro čtyřnápravové nákladní vozy. Po dlouhých zkouškách, výzkumech a jednáních padlo rozhodnutí na francouzský podvozek Y 25 Cs o rozvoru 1800 mm. Tak vznikla jednotná unifikovaná konstrukce nákladního podvozku podle vyhlášky UIC 510-1.

Nosnost jednotlivých provedení podvozku je patrná z jejich označení velkými písmeny viz tab. 1. Konkrétní provedení podvozku bývá ještě doplněno malými písmeny popřípadě číslicemi.
konstrukce podvozku Y 25
obr. 1 popis Y 25

Počátky výroby v Československu

V roce 1979 se začínají objevovat podvozky vyráběné v ČSSR, zpočátku ve Vagónce Česká Lípa a později také ve Vagónce Poprad. Jejich cesta na naše tratě byla ale značně složitá a oddalování zavedení těchto podvozků způsobilo ČSD značné potíže v přechodnosti čtyřnápravových vozů na koleje zahraničních železnic. Vzhledem k tomu, že se opožďovalo dokončování výrobních kapacit ve Vagónce Poprad, bylo v roce 1978 rozhodnuto, že některé klíčové díly se budou dovážet ze zahraničí, ostatní vyrábět v našich vagónkách a montáž podvozků zabezpečí na přechodnou dobu Vagónka Česká Lípa. V počátečních fázích byly dováženy rámy a ložiskové skříně z Jugoslávie, rámy a část válečkových ložisek pocházely z Polska, další ložiska z NDR, pružiny pak byly částečně produkce NSR a Polska a dále byl z dovozu materiál na třecí příložky tlumení.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Y 25