Uložení skříně vozu na podvozek Y 25

Skříň vozu je uložena na příčník rámu podvozku pomocí kulové torny a dvojice odpružených postranních kluznic. Horní část torny je upevněna k hlavnímu příčmíku spodku vozu, spodní část je přivařená k příčníku podvozku.

Převážnou část svislého zatížení ze skříně vozu na podvozek přenáší torna, postranní kluznice, sloužící především pro zajištění stability vozové skříně, přenášejí jen malou část zatížení ze skříně vozu. Kulová torna přenáší všechny síly vznikající mezi vozovou skříní a podvozkem ve vodorovné rovině.

torna
obr.1: kulová torna
Kulová torna: (obr. 1)

 1. Horní část torny

 2. Spodní část torny

 3. Hlavní příčník rámu podvozku

 4. Vložka ze samomazného materiálu

 5. Svorník (nicohlav)

 6. Třmenová pojistka

 7. Podložka

 8. Vložka torny

 9. Pouzdro

 10. Vložka

 11. Horní vložka

Odpružené postranní kluznice

Odpružené kluznice jsou trvale zatíženy
odpružená kluznice
obr.2: odpružené kluznice podvozku Y 25
částí hmotnosti vozu a částečně tak odehčují tornu. Třením odpružených kluznic o opěrku na hlavním příčníku spodku skříně vozu vzniká třecí moment, který způsobuje odpor proti natáčení podvozku a působí tak jako tlumič natáčivých pohybů podvozku vůči skříni vozu, který stabilizuje chod podvozku při jízdě vyššími rychlostmi po přímé koleji.
 1. Hlavní příčník spodku skříně vozu

 2. Příčník rámu podvozku

 3. Odpružená kluznice

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Y 25 / uložení skříně vozu na podvozek