Crash nárazník

Tento typ nárazníků, objevující se již běžně u nových konstrukcí lokomotiv se díky nařízení předpisu pro přepravu nebezpečných věcí objevil nově především na cisternách, ale objevuje se i na jiných typech nákladních vozů. nárazník crash Tyto nárazníky zajišťují lepší ochranu převáženého zboží před poškozením při posunu, nebo při nehodě.

Při najetí vozidla na jiné vozidlo rychlostí vyšší než 12 km/h dojde k trvalé deformaci nárazníků, jak je patrné ze spodního obrázku.Opatření RID rozlišují mezi velikostí absorbované energie u nově postavených vagónů (400 kJ) a její velikostí u již používaných vagónů (250 kJ). Nárazníky IP400 jsou navrženy speciálně pro nově vyráběné vagóny. Hlavní výhodou tohoto řešení je možnost namontovat nárazník bez jakéhokoliv zásahu do nosníku vagónu. U nárazníku typu IP400 se nárazová energie absorbuje pomocí expanze vnitřního pouzdra nárazníku. Díky speciální konstrukci je toto zařízení funkční i po kolizi. Nárazníky IP 400 s kolizními moduly se dají osadit tlumiči nárazů kategorie A nebo C. nárazník crash Nárazníky splňují požadavky UIC 526-1, UIC 573 a předpisy RID vztahující se k ochraně nebezpečných materiálů při přepravě. Nárazníky mají dobré funkční parametry a provozní spolehlivost v rozsahu teplot mezi -40° a +50 °C. (firma AXTONE s.r.o.)

Na náraznících typu crash je umístěna vícejazyčná tabulka s instrukcemi, jak poznat nárazník po nepřípustném nárazu. Je-li nárazník kratší a žluté trojúhelníky nejsou viditelné, je třeba vagon vyřadit z provozního parku a uvědomit majitele.

Štítek s instrukcemi na nárazníku

nárazník crash

Nárazník v bezvadném stavu

nárazník crash


vagony. cz / technika / crash nárazník

Valid HTML 4.0 Transitional