dvojkolí nadpis

Náprava železničních vozů

Náprava je válcový nosník sloužící k upevnění kol a udržení jejich předepsaného rozchodu. Druhou základní funkcí nápravy je umožnění montáže dvojkolí do nápravových ložisek. U vozů s kotoučovou brzdou jsou na nápravě nalisovány brzdové kotouče. Od nápravy jsou poháněny snímače otáček, alternátory, čidla protismykové ochrany, odstředivé regulátory rychlíkové brzdy.

Výroba

Základní tvar nápravy je vykován z jednoho kusu předvalku z vakuované oceli čtvercového nebo válcového průřezu. Další operací je tepelná úprava normalizací, kalením a poté jsou ověřeny rozměrové a materiálové charakteristiky. V poslední fázi je náprava opracována na výkresové rozměry soustružením popřípadě broušením.

Základní části nápravy

Náprava může mít ložiskové čepy buď vnější (obr. 1), nebo vnitřní (mezi koly). Ložiska, umístěná na vnitřních ložiskových čepech, lze v provozu velmi obtížně kontrolovat a v případě nutnosti výměny ložiska je nutné demontovat kolo z nápravy.
části nápravy
obr.1: části nápravy
Z výše uvedeného důvodu jsou na železničních vozech používány nápravy s vnějšími ložiskovými čepy. Použití současných nejmodernější nápravových ložisek, která zajišťují bezporuchový provoz po celou životnost dvojkolí bez nutnosti jejich domazávání nebo fyzické kontroly, umožňuje nákladnímu podvozku Leila použití vnitřních nápravových ložisek, díky čemuž je náprava kratší a projevuje se i přínivější namáhání nápravy zatěžujícmi silami.

Vnější ložiskové čepy plynule přecházejí směrem ke středu nápravy v sedla opěrných kroužků (těsnících kroužků), která mají větší průměr než ložiskový čep. Plynulé přechody mezi částmi nápravy s odlišnými průměry jsou nutné kvůli snížení nebezpečí koncentace ohybového napětí, ke které by mohlo dojít při zatížení nápravy, kdyby se na ní nacházely ostré hrany. V součinnosti s opěrnými kroužky valivých nápravových ložisek se jejich sedla na nápravě podílejí na axiálním zajištění ložisek na nápravě a jejich těsnění na straně blíže středu nápravy. Na straně dále od středu nápravy jsou ložiska axiálně zajištěna koncovými deskami přišroubovanými k čelům nápravy pomocí závitů (obr. 2 poz. 6).

Sedla opěrných kroužků plynule přecházejí v sedla kola sloužící k nalisování kol. Pokud nejsou na nápravě brzdové kotouče, jsou sedla kol šást s největším průměrem
části nápravy
obr.2: nápravy se sedly brzdových kotoučů
1ložiskový čep4sedlo brzdového kotouče
2sedlo opěrného kroužku5dřík
3sedlo kola6závit pro koncovou desku

Z důvodu silného zatěžování nápravy ohybem nesmí být podle UIC provozováno vozidlo s nápravou, která má vybroušená místa s ostrými hranami a vybroušená místa s oblými hranami nesmí být hlubší než 1 mm, vozidlo rovněž nesmí být provozováno s ohnotou nápravou. Ohnutou nápravu zjistíme pomocí měření rozkolí.

vagony. cz / pojezdy / dvojkolí