Odstředivý regulátor podvozku görlitz V

Proč dvoustupňová brzda?

Pro účinné brzdění je důležité, aby se kolo po kolejnici valilo. Při smyku dochází nejen k poškozování kola plochami na jízdní ploše, ale styk kolo - kolejnice je při smyku schopen přenést menší sílu než při valení (při smyku je tíha vozidla násobena součinitelem tření f a při valení součinitelem adheze μ, který je větší). Sílu kterou jsou brzdové špalíky přitlačovány ke kolu je nutné zvolit takovou, abychom plně využili možnosti přenosu síly mezi kolem a kolejnicí dané adhezí a zároveň aby nedošlo ke smyku kola po kolejnici.

Brzdící účinek brzdových špalíků přitlačených na kolo je přímo závislý na přitlačovací síle a na součiniteli smykového tření mezi špalíky a kolem. Budeme-li brzdit při vyšších rychlostech, potom při stále stejné síle přitlačující špalíky ke kolu dostaneme nižší brzdící účinek.
odstředivý regulátor
obr.1: odstředivý regulátor
Při zvyšující se rychlosti vozidla totiž klesá součinitel smykového tření mezi kolem a špalíky, proto abychom udrželi stejný účinek brzdy i při vyšších rychlostech, musíme se zvyšující se rychlostí zvyšovat i sílu, kterou jsou brzdové špalíky přitlačovány ke kolu. Plynulé zvyšování síly přitalčující brzdové špalíky ke kolu by bylo technicky náročné, proto je brzda konstruována pouze jako dvoustupňová.

Dvoustupňová brzda DAKO R

Dvoustupňová rychlíková brzda DAKO R při brzdění v rychlosti vyšší než 85 km/h přepne pomocí odstředivého regulátoru brzdu na vysoký stupeň brzdění, při němž je tlak v brzdovém válci až 3.5 baru. Vysoký stupeň brzdění je udržován až do chvíle, kdy při zpomalování vozu klesne rychlost pod 50 km/h, kdy odstředivý regulátor opět přepne na nízký stupeň brzdění, kdy je maximální tlak v brzdovém válci 1.9 barů a tím se sníží i přítlak brzdových špalíků.

Rychlíková brzda DAKO-R se mimo běžných brzdových přístrojů (brzdových válců, vzduchojemů a podobně) skládá z:

Interaktivní obrázek funkce dvoustupňové brzdy DAKO R

Kliknutím na obrázek 2 změníte provozní stavy brzdy na obrázku a popis v okně nad ním.

popis k obrázku 2 - kliknutím na obr. 2 dojde ke změně
interaktivní obrázek, KLIKNI!
obr.2: interaktivní obrázek brzdy DAKO R - KLIKNI!!!

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozky Görlitz / podvozek Görlitz V / brzda / odstředivý regulátor

Valid HTML 4.0 Transitional