vozy

Podvozek Görlitz Va

U podvozků Görlitz V byly v provozu zjištěny nedostatky, na které reagoval výrobce VEB Waggonbau Görlitz (NDR) vylepšenou verzí, kterou začal v roce 1981 dodávat pod označením Görlitz Va (římská 5a). Podvozky s tímto ozačením se vyráběly až do roku 1984.

U podvozku Görlitz V se projevovaly časté závady ve vedení dvojkolí, kdy docházelo k rychlému opotřebení vodícího pouzdra a tím vznikaly nežádoucí vůle ve vedení dvojkolí, což vedlo k nestabilnímu chodu podvozku ve vyšších rychlostech. Výrobce na tento nedostatek reagoval konstrukční úpravou, která spočívala v odklonu osy pružin prvotního vypružení od svislé osy v podélném směru.

Dále byl změnou závěsu nosičů druhotného vypružení odstraněn neklidný chod na přímé koleji. Viditelnou změnou proti podvozku Görlitz V je rovněž změna v umístění tlumiče druhotného vypružení.

gorlitz Va

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozky Görlitz / Görlitz Va