Rám Pensylvánského podvozku

Vlastní konstrukce rámu

Rám Pensylvánského podvozku je uzavřené konstrukce. Postranice (obr. 2, poz. 1), svařené z lisovaných plechů do skříňového profilu (viz obr. 3),
skříňový průřez příčníků
obr.1 skříňový průřez příčníku
plynule přecházejí na obou čelech podvozku v čelníky 2, které slouží především k upevnění brzdových rozpor. Díky spolunosnosti jha (součást prvotního vypružení) mohou být postranice 1 dimenzovány úsporněji.

Mezi postranice (podélníky) je přivařena dvojice příčníků 3 skříňového profilu svařeného z horní (obr. 1, poz. 1), dolní 2 pásnice a dvojice stojin 3. Spojení postranic a příčníků zpevňují styčnice 7.

Podélné výztuhy (obr. 2, poz. 4) tovořené „U“ profily společně se šikmými 5 a příčnými 6 výztuhami, umístěnými pouze na straně podvozku dále od středu vozu, zvětšují tuhost rámu. Podélné výztuhy 4 slouží rovněž k upevnění součástí brzdy.
rám pensylvánského podvozku
obr.2: rám podvozku

V postranicích jsou v místech ložiskových skříní vytvořeny dvojice rozsoch (obr. 4 poz. 15). Každá rozsocha je opatřena přišroubovanými vodícími příložkami 16 a dvojice rozsoch je spojena rozsochovou sponou 17. Pro uložení pružin prvotního vypružení, pružně oddělujících rám podvozku a jha, jsou v každé postranici vytvořeny dvě horní opěry pružin (obr. 2, poz. 8).

Konstrukční uzly připojené k rámu

Pomocí čtyř závěsů, zavěšených na šrouby (obr. 2. poz. 11) v dutinách příčníků, je k rámu podvozku vázán celek druhotného vypružení. Kolébka druhotného vypružení 14,
řez rámem Pensylvánského podvozkurozsochy Pensylvánského podvozku
obr.3: řez postranicíobr.4: rozsochy
umístěná v prostoru mezi příčníky, je podélném směru vůči rámu podvozku vedena narážkami 10. Narážky podélného vedení kolébky přivařené k příčníkům slouží díky svému tvaru do písmene „L“ zároveň k vymezení prostoru pro příčné vypružení. Při vyvázání podvozku je kolébka na správném místě na pružnicích druhotného vypružení zajištěna pomocí horních záchytek kolébky 12 přišroubovaných šrouby 13 (M 30 x 330) k příčníkům.

Rám podvozku slouží k upevnění součástí pákoví a tyčoví brzdy podvozku. Na čelnících a příčnících jsou přivařeny konzoly s otvory, ke kterým jsou pomocí svorníků se závlačkami upevněny brzdové rozpory, podélné výztuhy slouží k zavěšení převodnic brzdového tyčoví.

Na podvozku může být umístěno jedno nebo dvě dynama poháněná řemeny od řemenic na přilehlé nápravě, potom jsou na čelníku blíže ke středu vozu umístěny konzoly dynama (obr. 2 poz. 9). Pokud je dynamo poháněno kardanovým hřídelem od převodovky na přilehlé ložiskové skříni, potom je k postranici přivařeno lůžko závěsu dynama.

V závislosti na počtu a typu dynam existuje několik variant uspořádání rámu podvozku. Porovnat jednotlivé varianty můžete na interaktivním obrázku 5:
interaktivní obrázek, klikni!
obr.5: interaktivní obrázek rámu, popis je vpravo, klikni pro změnu!!
roura WC pensylvánského podvozku
obr.6: roura WC
Pokud je nad podvozkem umístěno WC, potom je k podélným výztuhám dále od středu vozu přišroubována odpadová roura WC (obr. 6).

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek Pensylvánský / rám