Rozsochové vedení dvojkolí

rozsochy
obr.1: vedení dvojkolí podvozku 26.2.8

Rozsochy jsou svislá pravítka, která zajišťují vedení dvojkolí v podélném i příčném směru. Mezi vodítky rozsoch se pohybuje ložisková skříň opatřená osazením, které zabezpečuje skříň ve vedení. Obě rozsochy jsou ve spodní části spojeny rozsochovou sponou, která zajišťuje rozložení podélného zatížení na obě rozsochy.

  1. vodící příložka rozsochy

  2. osazení ložiskové skříně

  3. rozsochová spona

rozsochy
obr.2: vůle v rozsochách

Ložisková skříň se svou horní stranou opírá o opasek listové pružnice. Rozsochové vedení dvojkolí umožňuje v závislosti na konstrukci závěsů pružnice a velikosti příčné vůle (obr. 2 vůle X2) mezi osazením ložiskové skříně a vodící příložkou rozsochy i příčné vypružení dvojkolí vůči rámu podvozku. Podélná vůle X1 umožňuje natáčení dvojkolí v oblouku a podélné vypružení ložiskových skříní.

Vedení dvojkolí a vypružení podvozku Y 25

Podvozky Y 25 jsou charakteristické systémem vypružení podle Lenoira (čti Lenoára), který je typický tlumením pomocí šikmé závěsky pružiny a třecích příložek v rozsoše.

Systém vedení dvojkolí a vypružení je celý situován do masivního rámu z ocelolitiny (obr. 3), přivařeného k podélníku rámu podvozku. Ložiskové skříně jsou v podélném směru vedeny bez vůlí, v příčném směru je ponechána vůle 2 x 10 mm.

Vedení dvojkolí

Ložiskové skříně jsou na stranách dále od středu podvozkuh vedeny takzvanou pravou rozsochou (Obr. 3, poz. 1), která ložiskovou skříň vede v podélném i příčném směru. Na styčných čelních plochách ložiskové skříně, na čelní straně rozsochy (obr.3 poz. 7) i
vedení dvojkolí
obr.3: vedení dvojkolí podvozku Y 25
na narážkách v příčném směru (obr. 3 poz. 6) jsou přivařeny destičky z austenitické manganové oceli 17 618 odolávající otěru. Destičky zároveň slouží k tlumení svislých pohybů ložiskových skříní vůči rámu podvozku.

Legenda k obr. 3

  1. Pravá rozsocha

  2. Nepravá rozsocha (konzola tlumení)

  3. Vedení pružiny (vnitřní i vnější)

  4. Vedení vnitřní pružiny

  5. Vedení šikmé závěsky

  6. Třecí příložky v příčném směru

  7. Třecí příložka v podélném směru

Na straně ložiskových skříní blíže ke středu podvozku jsou ložiskové skříně v příčném směru vedeny takzvanou nepravou rozsochou (obr.3 poz. 2), v podélném směru je na straně nepravé rozsochy dvojkolí vedeno pístem tlumiče, procházejícím pouzdřeným otvorem v nepravé rozsoše (konzole tlumení). Přítlak pístu je vyvolán reakcí šikmé závěsky zavěšené na čepu konzoly tlumení, který prochází pouzdřeným otvorem v nepravé rozsoše.

Součástí konstrukce vedení dvojkolí je na straně konzoly tlumení trn vedení vnitřní pružiny (obr.3 poz. 4), vnější pružinu vede šikmou závěskou zavěšený talíř pružiny. Na straně rozsochy vede obě pružiny osazení na konstrukci rozsochy (obr.3 poz. 3).

Vypružení a jeho tlumení

Ložiskové skříně (obr. 4 poz. 1) jsou vůči rámu podvozku (obr. 4 poz. 5) odpruženy sadami šroubovitých válcových pružin. Vnitřní menší pružina začne působit až po určitém zatížení vnější pruřiny, až po poklesu rámu podvozku vůči ložiskové skříni o vzdálenost na obr. 4 značenou b. Díky této konstrukci je charakteristika vypružení lomená (po přilehnutí vnitřní pružiny výsledná tuhost vypružení vzroste). Takto vzniklé progresivní vypružení umožňuje zachovat malý pokles nárazníků vůči temeni kolejnice i při vekém rozdílu v hmotnostech prázdného a loženého vozu.
sestava
obr.4: tlumení Y 25
Pružina na straně nápravy blíže ke středu podvozku je rozepřená mezi konzolu ložiskové skříně a talíř pružiny (obr. 4 poz. 2), který je šikmou závěskou (obr. 4 poz. 4) zavěšen na konzole tlumení (obr. 4 poz. 6).

Šikmá závěska převádí tahovou sílu na talíř pružiny, který tlačí na píst tlumiče (obr. 4 poz. 3). Píst tlumiče má umožněn ve vedení pohyb pouze ve vodorovném směru, ve kterém převádí vodorovnou složku síly z talíře pružiny na bok ložiskové skříně, která je tlačena na třecí příložku v rozsoše (obr. 4 poz. 7).

Účinek tlumení je tak přímo závislý na velikosti reakce v šikmé závěsce, tedy naskutečném zatížení vozu. Nevýhodou tohoto způsobu tlumení je fakt, že ložisková skříň je tlumena v příčném směru stejnou intenzitou jako ve směru svislém a z tohoto důvodu jsou podvozky typu Y 25 hůře přizpůsobivé směrovým poměrům tratě.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / vedení dvojkolí / rozsochy